Logo ASCOT
ASCOT|ASCOT - Maldegem

ASCOT - Maldegem

Oude Weg 39, 9991 Maldegem

ASCOT - Maldegem Intro

ASCOT - Maldegem is een makelaarskantoor dat deel uitmaakt van ASCOT. Ze hebben momenteel nog geen beoordelingen.

ASCOT - Maldegem beoordelingen

Slechte ervaring met Ascot: gebrek aan controle en communicatie

Marc S.
Onbekend woningtype
Niet geverifieerde transactie
Onbekende locatie
Onbekende makelaars

Het is omdat men minstens 1 ster moet geven … anders was het -5 geweest ! Wat deze firma klaarspeelt om alles in het 100 te laten lopen is ongelooflijk ! ASCOT heeft geen enkele controle op de uit te voeren werken en ook niet op zijn onderaannemers! Residentie Pinnacle Beveren is reeds 3 jaar in opbouw en de gemeenschappelijke delen zijn nog steeds niet opgeleverd ! Ongelooflijke knoeiers en het 1ne probleem na het andere dat niet opgelost geraakt 🙄 het contact met deze firma is ook een absolute ramp ! Je kan niemand telefonisch bereiken en als je al antwoord krijgt per mail moet je ook weken wachten! Ik zou 10 blz.kunnen neerpennen met negatieve punten over ASCOT …maar heb al stress genoeg als ik er alleen nog maar aan denk 🙄 70 appartementen worden hier gehypothekeerd door de laksheid van ASCOT !

Beperkte communicatie en ongebruikelijke werkwijze van projectontwikkelaar

-
Onbekend woningtype
Niet geverifieerde transactie
Onbekende locatie
Onbekende makelaars

Projectontwikkelaar die niet hun brochure wilt doorsturen via de mail, nog nooit eerder van gehoord. Als je interesse hebt in een van hun projecten kan dit alleen maar bekeken worden bij hun op kantoor of dat zij langskomen bij jou thuis. Ik ga niet in zee met iemand die weigert mij hun plannen door te sturen, als klant zijnde zou ik niet het bedrijf moeten overhalen om mij hun huizen te laten kopen. Aparte werkwijze en dynamiek dat ze hebben.

Gebrek aan communicatie en vertragingen bij Ascot

Kathleen A.
Onbekend woningtype
Niet geverifieerde transactie
Onbekende locatie
Onbekende makelaars

Ascot heeft in korte tijd tal van lovende recensies ontvangen, wat twijfels oproept over hun echtheid. Onze persoonlijke ervaring met Ascot en het Westpoint Bourgoyen project is tot op vandaag niet positief te noemen en wordt gekenmerkt door een ernstig gebrek aan communicatie. We hebben in juli 2022 een van de duurdere 3-kamerappartementen gekocht. In oktober 2023 stuurden we een e-mail met enkele eenvoudige vragen over de opvolging en bijkomende opties in de bouw van het appartement. We kregen pas in februari 2024 een reactie waarbij bovendien nog maar een fractie van onze vragen werd beantwoord. Ondertussen is het duidelijk dat de bouw serieuze vertraging oploopt. Foto’s genomen op de werf van ons appartement tonen een ladder die zes maanden op dezelfde plek staat en een onafgewerkte muur die blootstaat aan de regen en wind. Afgezien van een ontmoeting met de elektricien op de bouwplaats begin november 2023, hebben we in de laatste maanden geen updates over de bouw ontvangen. Bovendien houden ze zich ook niet aan het lastenboek. Dat voorziet de optie om actieve koeling te voorzien met ventilo’s maar bij navraag bij de klantenbegeleider kregen we het antwoord “Qua “koeling” kan er eventueel enkel voorziening voor latere airco geplaatst worden, de airco zelf mag niet, wij gaan dit omwille van EPB/EPC niet plaatsen”. De meest recente flater was de email die we gisteren (27 mei 2024) ontvingen om 22.00 uur met een dringende vraag om een nieuwe verklaring in te dienen voor verlaagde BTW en deze voor 28 mei 2024 (dus binnen de twee uur) ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan Ascot; wetende dat de btw-administratie de nieuwe circulaire al op 8 mei 2024 heeft verspreid! We verwachten dat een professionele projectontwikkelaar dergelijk zaken tijdig en efficiënt beheert. Niet zo bij Ascot. Als we de recensies over deze projectontwikkelaar van tevoren hadden gelezen, zouden we wellicht nooit een appartement bij hen hebben gekocht. English: Ascot has received numerous rave reviews in a short time, raising doubts about their authenticity. Also notable is that many of the reviewers have 1-3 reviews or only recent reveiews. To this day, our personal experience with Ascot and the Westpoint Bourgoyen project has not been positive and is characterized by a serious lack of communication. We bought one of the more expensive 3-bedroom apartments in July 2022. In October 2023, we sent an email with some simple questions about follow-up and additional options in the construction of the apartment. We did not receive a response until February 2024 in which, moreover, only a fraction of our questions were answered. Meanwhile, it is clear that the construction is seriously delayed. Photos taken at the site of our apartment show a ladder standing in the same spot for six months and an unfinished wall exposed to the rain and wind. Other than a meeting with the electrician at the construction site in early November 2023, we have received no updates on construction in the last few months. Moreover, they are not adhering to the specifications either. That provides the option to provide active cooling with fans but when we inquired with the customer supervisor, we received the answer “In terms of ‘cooling’, possibly only provision for later air conditioner can be placed, the air conditioner itself is not allowed, we are not going to place this because of EPB/EPC”. The most recent blunder was the email we received yesterday (May 27, 2024) at 10:00 p.m. urging us to submit a new declaration for reduced VAT and return it to Ascot completed and signed by May 28, 2024 (i.e. within two hours); knowing that the VAT administration has already distributed the new circular on May 8, 2024! We expect a professional property developer to manage such matters in a timely and efficient manner. Not so at Ascot. If we had read the reviews about this developer in advance, we might never have bought an apartment from them.

Contact